Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява“Осъществяване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019 год. и на педагогическия персонал на Детските градини на територията на Община Камено, по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - ”Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019 год.” и Обособена позиция № 2 - ”Специализиран превоз на педагогическия персонал на Детските градини”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Документация 09.08.2018 152,5 KB
Заповед 09.08.2018 103,5 KB
Обява 09.08.2018 487,5 KB
Протокол 1 29.08.2018 52 KB
05.09.2018 71,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 27.08.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 27.08.2018 16:00